Nasi wykładowcy to nasza duma…

z zakresu wielu specjalizacji stomatologii

Grono wykładowców szkoleń i konferencji DentalClass ciągle się powiększa. Zapraszamy specjalistów z różnych dziedzin do dzielenia się z odbiorcami swoją wiedzą i doświadczeniami klinicznymi. Poniżej przedstawiamy lekarzy obecnych na szkoleniach i konferencjach DentalClass oraz tych, którzy pierwszy wykład mają dopiero przed sobą.

Łukasz Lassmann

Łukasz Lassmann jest współzałożycielem kliniki Dental Sense i szefem zespołu medycznego. Łukasz Lassmann jest członkiem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej oraz International Congress of Oral Implantologists. Od początku swojej kariery zawodowej specjalizuje się w stomatologii estetycznej, protetyce i kompletnej rekonstrukcji zgryzu.
Większość czasu poświęca doskonaleniu nowoczesnych metod leczenia, uczestnicząc w licznych kursach międzynarodowych (University of North Carolina, USA; University of California Los Angeles, USA; Mediterranean Prothodontic Institute, Hiszpania; Dental Practice of Mykhaylyuk, Ukraine).
Szczególny nacisk kładzie na minimalnie inwazyjne techniki leczenia, pozwalające zachować jak najwięcej tkanek zęba. Dlatego większość prac wykonuje przy użyciu mikroskopu.
Zastosowanie innowacyjnej metody cyfrowego projektowania uśmiechu Digital Smile Design oraz wiedza w zakresie diagnostyki stawów skroniowo-żuchwowych pozwalają mu na perfekcyjne zaplanowanie leczenia. Jego pracowitość i pasja widoczne są w uśmiechach pacjentów, które fotografuje z nie mniejszym zaangażowaniem.

dr hab. n. med. Piotr Majewski

Absolwent Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (1992 r). Odbył studia uzupełniające na Uniwersytecie w Melbourne (Australia) oraz szkolenia w ośrodkach implantologicznych w USA, Szwecji, Włoszech, Szwajcarii i Niemczech. Specjalista II stopnia chirurgii stomatologicznej.
W latach 1996 – 2000 asystent w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Collegium Medicum UJ, a następnie, przez kolejne trzy lata, asystent w Pracowni Chirurgii Stomatologicznej CMUJ oraz w Katedrze Protetyki Instytutu Stomatologii CMUJ. W roku 2003 uzyskał doktorat z zakresu wieloletnich obserwacji klinicznych zastosowania wszczepów zębowych jako filarów dla uzupełnień protetycznych. Od 2004 roku Kierownik Pracowni Implantologii Instytutu Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Kierownik CEIA – Środkowoeuropejskiego Ośrodka Implantologicznego – Central European Implant Academy. Od roku 2013 wykładowca na New York University, College of Dentistry (NYUCD), w ramach podyplomowego kształcenia w zakresie implantologii. W 2013 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu badań dotyczących problematyki jakości struktur kostnych twarzoczaszki oraz wpływu rodzaju powierzchni wszczepów na sposób ich obciążania konstrukcjami protetycznymi.
Członek różnych organizacji i stowarzyszeń: OSIS Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej – OSIS (członek zarządu), Europejskiego Stowarzyszenia Osteointegracji – EAO, Międzynarodowej Akademii Piezochirurgii i Polskiego Stowarzyszenia Periodontologicznego. Redaktor działu implantologii w Journal of Dentistry, czasopisma Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Dental and Medical Problems. Ponad 20-letnie doświadczenie implantologiczne nabyte w wielu ośrodkach. Udział w wielu projektach badawczych, krajowych i zagranicznych. m.in. dotyczących wpływu modyfikacji powierzchni implantów na proces osteointegracji w przypadkach natychmiastowej implantacji z równoczesnym natychmiastowym obciążeniem wszczepów konstrukcjami protetycznymi. Specjalizuje się głównie w technikach regeneracji tkanek, estetycznej odbudowie protetycznej na implantach, natychmiastowym obciążaniu wszczepów. Od 11 prowadzi kursy podyplomowe w ramach działaności Pracowni Implantologii CM UJ oraz Środkowoeuropejskiej Akademii Implantologii (CEIA) z zakresu zaawansowanych procedur chirurgii implantologicznej oraz protetyki na wszczepach. Od roku 2015 prowadzi zaawansowane kursy jako wykładowca i instruktor w międzynarodowym, implantologicznym ośrodku szkoleniowym Zimmer-Biomet Institute w Wintertuhr, Szwajcaria.
Autor kilkudziesięciu wystąpień z dziedziny implantologii, w kraju i za granicą (Wielka Brytania, Szwajcaria, Izrael, Czechy, Płd. Afryka, USA, Taiwan, Tajlandia) oraz kilkudziesięciu publikacji z zakresu implantologii i regeneracji tkanek w naukowych czasopismach krajowych i zagranicznych.

Dr Tomasz Machan

Ukończył stomatologię na Uniwersytecie “La Sapienza” w Rzymie. W 1998 uczestniczył w szkoleniu “Microscope Training in Endodontics” w University of Pennsylvania, Department of Entodontics u prof. Syungcuka Kima. W 2001 uczestniczył w szkoleniu “Advanced Techniques and Biological Aspects in Implantology” w UMDNJ-New Jersey Dental School, Dental Implant Center oraz licznych szkoleniach z zakresu endodoncji i chirurgii jamy ustnej we Włoszech i za granicą. Jest członkiem wielu organizacji zrzeszających specjalistów z zakresu stomatologii, m.in. GIR (Group for Implant Research) we Włoszech, AIOM (Italian Academy of Microscopic Dentistry), SIE (Italian Society of Endodontics). Dr Machan jest często zapraszanym wykładowcą, brał udział w wielu międzynarodowych konferencjach. Poza działalnością naukową i dydaktyczną, prowadzi także swoją prywatną praktykę w Trento, we Włoszech. Dr Machan zajmuje się głównie endodoncją i implantologią

Julia Rutkowska

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Fizjoterapia. Specjalizuje się w kompleksowej fizjoterapii obszaru czaszkowo-twarzowego. Jej głównym zainteresowaniem jest fizjoterapia stawów skroniowo-żuchwowych oraz całego układu ruchowego narządu żucia. Prowadzi również rehabilitację po zabiegach implantologicznych oraz z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej, a także stomatologicznej. Ściśle współpracuje z lekarzami stomatologami w procesie leczenia protetycznego oraz ortodontycznego pacjentów. Uczestniczka wielu specjalistycznych szkoleń oraz konferencji z zakresu rehabilitacji stomatologicznej, a także terapii manualnej obszaru szyjno-czaszkowo-twarzowego. Brała również udział w kursach oraz konferencjach dla stomatologów dotyczących tematu okluzji. Obecnie wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie, nie tylko w procesie leczenia pacjentów, ale także w szkoleniu stomatologów i fizjoterapeutów.

lek. dent. Maciej Ryngwelski

Absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Studia na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym ukończył w 2011 roku, z wyróżnieniem. Specjalizuje się w leczeniu zachowawczym i endodoncji mikroskopowej.

W roku 2016 ukończył Curriculum Endodontyczne organizowane przez Polskie Towarzystwie Endondontyczne. Członek Dental Master Group, Polskiego Towarzystwa Endodontyczgego (PTE) oraz European Society of Endodontology (ESE).
Uczestnik wielu międzynarodowych grup dyskusyjnych, aktywnie publikujący przypadki zastosowanego przez siebie leczenia. Swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe stale poszerza biorąc udział w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach.

Założyciel i właściciel Dental Revolution

lek. dent. Radosław Jadach

Absolwent Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Etatowy lekarz w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w trakcie specjalizacji, wieloletni nauczyciel akademicki w Katedrze Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia oraz Ratownictwa Medycznego. Uzupełniające szkolenia z zakresu zarządzania tkankami miękkimi w implantologii odbył w prestiżowych ośrodkach w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Włoszech. Absolwent zaawansowanych kursów w New York University College of Dentistry. Wykładowca i szkoleniowiec na sympozjach i konferencjach krajowych i zagranicznych. W klinice Dental Salon skupia się głównie na technikach regeneracji tkanek miękkich oraz rozległej chirurgii odtwórczej wyrostka zębodołowego na potrzeby implantologii. Jeden z pierwszych lekarzy, który zastosował zabieg dekortykacji przedortodontycznej w kraju za pomocą piezotomu. Członek OSIS-EDI, Piezosurgery Academy, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej oraz współzałożyciel iCAT Clubu zrzeszającego i rozwijającego tomografię stożkową w Polsce na potrzeby chirurgii regeneracyjnej.

lek. dent. Artur Sienkiewicz

Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. Członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.
Leczenie stomatologiczne pod mikroskopem wykonuje od 2004 roku.
Endodoncja, stomatologia estetyczna, protetyka, implantoprotetyka a w szczególności mikrofotografia stomatologiczna to dziedziny, które go pasjonują.
Od 2010 prowadzi autorskie szkolenia z zakresu endodoncji, stomatologii adhezyjnej oraz fotografii pod mikroskopem dla innych lekarzy stomatologów.
W 2013 roku uzyskał elitarną rekomendację Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Współzałożyciel i administrator prestiżowego forum dla aktywnych stomatologów Dentopraktyk.pl.
Swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe stale pogłębia biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach. Interesuje się kuchniami świata – jego popisową potrawą jest sushi, które często przyrządza dla znajomych.

lek. dent. Bartłomiej Karaś

Jeden z najlepszych endodontów w Polsce, członek renomowanej organizacji Style Italiano Endodontics. Zapraszany jako prelegent na najważniejsze konferencje i wydarzenia, związane z enodoncją.
Ukończył Wrocławski Uniwersytet Medyczny w 2009 roku.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej, Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz European Society of Endodontology

W 2012 roku uzyskał certyfikat Curriculum Endodontycznego Polskiego Towarzystwa Endodotycznego, a od 2013 roku współpracuje z Działem Badawczym PTE.

Od 2013 roku współpracuje z firmami Esdent i Poldent szkoląc lekarzy dentystów.

W latach 2014-2018 był konsultantem firmy KerrEndodontics (SybronEndo) a od 2016 wspólnie z firmą Optident szkoli z zakresu wykorzystania tomografii komputerowej w praktyce stomatologicznej. Od 2018 roku jest wykładowcą Akademii Stomatologii i współpracuje z firmą Nevadent. Jest współzałożycielem Dental Masters Group.

Od 2018 ma status Silver Member Style Italiano Endodontics.

Od 2013 roku przeprowadził ponad 300 szkoleń i wykładów w 10 krajach na 4 kontynentach.

Michał Jaczewski

Ukończył Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w 2006r. Od 10 lat prowadzi indywidualną praktykę stomatologiczną w Legnicy, skupiając się na kompleksowym leczeniu pacjentów. Specjalizuje się w stomatologii estetycznej, protetyce i zaburzeniach stawów skroniowo-żuchwowych. W swojej pracy skupia się na rozwiązaniach minimalnie inwazyjnych i wprowadzaniu to praktyki nowych technologii. Rozwija się w stomatologii cyfrowej, projektowaniu i druku 3D. Stara się pracować według własnych protokołów, które zapewniają lekarzowi dentyście niezależność w pracy i poszerzają możliwości diagnostyki i leczenia pacjentów. Nieustannie poszerza zakres możliwości wprowadzania do praktyki lekarskiej nowych technologii w niskobudżetowej wersji, dostępnej dla każdego, zarówno w leczeniu zachowawczym jak i protetyce, implantologii czy zaburzeniach stawów skroniowo-żuchwowych.

Marcin Sobotka

Jego specjalnością jest implantologia i chirurgia stomatologiczna. W 2005 roku ukończył dwa kierunki studiując jednocześnie na Wydziale Lekarsko-dentystycznym i na Wydziale Wojskowo-lekarskim, uzyskując tytuł lekarza i lekarza dentysty. W latach 2011-2016 r. odbywał w Łodzi specjalizację z chirurgii stomatologicznej. W 2016 r. rozpoczął specjalizację z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie, gdzie specjalizuje się w tomografii CBCT, TK zatok obocznych nosa i RM stawów skroniowo-żuchwowych. Doświadczenie w implantologii to ponad 10 lat pracy w wielu klinikach w Łodzi i Warszawie. Przez cały okres swojej pracy odbył liczne kursy w kraju i za granicą.
Aktywny działacz samorządu lekarskiego i związku zawodowego lekarzy, który walczy o zmiany w systemie opieki zdrowotnej w Polsce. Były Przewodniczący, a aktualnie rzecznik prasowy Porozumienia Rezydentów OZZL.

Jarosław Sova

Specjalista otolaryngolog z 14 letnim stażem pracy.
Ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku na Wydziale Lekarskim.
Jest doktorem nauk medycznych. Jest współautorem i autorem 22 prac z zakresu otolaryngologii. Jest promotorem pracy magisterskiej Wady słuchu i Program Powszechnych przesiewowych badań słuchu u noworodków.
Prowadzi konsultacje i specjalistyczne leczenie zachowawcze oraz kwalifikacje do leczenia chirurgicznego schorzeń laryngologicznych.

lek. dent. Jakub Wiśniewski

Ukończył Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Medyczny w Warszawie) w 2005 roku oraz Studia Podyplomowe z Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny Uniwersytetu Warszawskiego w 2009 roku. Od ponad 13 lat specjalizuje się m.in. w endodoncji mikroskopowej, protetyce, estetycznych rekonstrukcjach uśmiechu, a także w leczeniu schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego. Uczestnik licznych szkoleń i konferencji krajowych, jak i międzynarodowych. Autor publikacji z zakresu endodoncji, wykładowca z zakresu dokumentacyjnej i kreatywnej fotografii stomatologicznej oraz post-produkcji zdjęć, endodoncji, ergonomii oraz wykorzystania mikroskopu w codziennej praktyce. Prowadził wykłady i warsztaty dla m.in. Academy of Laser Dentistry, DentalClass, Exactus, Master Level, Polskiego Towarzystwa Endodontycznego (PTE), Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii (PTSS), Profident, Witkowscy Dental Training Center. Przedstawiał swoje prezentacje i dzielił się wiedzą oraz doświadczeniem na największych konferencjach i kongresach w Polsce, m.in. Endomeeting, CEDE, Master Level Update, Master Level F*ck Up, Pulp Fiction, jak również na licznych szkoleniach indywidualnych i grupowych dla praktyk stomatologicznych. Aktywny członek Dental Masters Group i Master Level Guide – grup naukowych zrzeszających najlepszych lekarzy i wykładowców z Polski.

Prowadzi na Instagramie konto @jakub_wisniewski_dentist – poświęcone szeroko rozumianej kreatywnej fotografii stomatologicznej oraz konto @_the_endo_ – na którym porusza tematy związane z endodoncją oraz fotografią kliniczną.

W wolnym czasie zajmuje się fotografią, miłośnik squasha, wakeboardu i dobrych filmów

Dr n. med. lek. dent. Krzysztof Gończowski

ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (2000r). W latach 2001-2007 pracował jako asystent i wykładowca w Instytucie Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Pracownia Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji). Od 2001 prowadzi własną specjalistyczną praktykę lekarską w Krakowie. Dr Gończowski posiada Polskie (nr PWZ: 2658170) oraz Norweskie (nr HPR: 10037928) prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa i pracuje zarówno w Polsce, jak i w Norwegii. W 2005 roku otrzymał stopień doktora nauk medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a w 2007 tytuł specjalisty Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji. Dwukrotnie przebywał na stypendiach naukowych w Niemczech: Uniwersytet w Kolonii oraz Uniwersytet w Monachium. Od 2005 roku prowadzi wykłady oraz szkolenia praktyczne dla lekarzy dentystów w Polsce i na świecie (wykładał w ponad 35 krajach w Europie, Ameryce Północnej, Azji i Afryce) z zakresu endodoncji, komfortowych i efektywnych znieczuleń miejscowych, sedacji w stomatologii oraz turystyki stomatologicznej. Dr Gończowski jest członkiem polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych: ESE (European Society of Endodontology), ERC (European Resuscitation Council), SAAD (Society for the Advancement of Anaesthesia in Dentistry). Opublikował ponad 45 prac naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach stomatologicznych. Otrzymał wiele nagród za badania naukowe, między innymi czterokrotnie CED Travel Stipend (IADR) oraz Espertise Talent Award Europe for Young Scientists. W 2010 roku zaprojektował system mikroinstrumentów przeznaczonych do usuwania złamanych fragmentów narzędzi endodontycznych z kanałów korzeniowych – Endo Removal System® (Cerkamed).

Dr Eugen Buga

Dr Buga jest specjalistą w dziedzinie zaawansowanej endodoncji mikroskopowej i nowoczesnych technik stomatologicznych, praktykującym w prywatnym gabinecie w Kiszyniowie w Mołdawii. Państwowy Uniwersytet Medyczny i Farmaceutyczny ukończył z wyróżnieniem. Od tamtej pory nie przestaje się doskonalić zawodowo – pomyślnie ukończył liczne szkolenia i kursy z dziedziny endodoncji. W roku 2016 został zwycięzcą międzynarodowego konkursu endodontycznego „Zerodonto International Endodontic Contest” (juror: Arnaldo Castelucci).

Jeden z 8 wiodących speakerów, którzy wzięli udział w kongresie Endomasters 2016 – największej na świecie konferencji endodontycznej odbywającej się za pośrednictwem Internetu, podczas której 39 renomowanych specjalistów endodoncji z 27 krajów świata wygłosiło swoje wykłady.

Dr. Buga jest wykładowcą działającym czynnie w kraju i za granicą. Prowadzi on kursy praktyczne, w ramach których zdradza uczestnikom sekrety zaawansowanych technik endodontycznych pomagających stawić czoła zakrzywionym kanałom korzeniowym oraz powtórnemu leczeniu endodontycznemu trudnych przypadków klinicznych, wyjawia również tajniki endodoncji minimalnie inwazyjnej.
Jego działalność na arenie międzynarodowej objęła jak do tej pory takie kraje jak Węgry, Indie, Indonezja, Malezja, Paragwaj, Rumunia, Portugalia, Rosja, Jordania, Mołdawia, a także wiele innych.

Jest on autorem programu „One on One”, formy indywidualnego praktycznego szkolenia endodontycznego, w którym jak dotąd wzięło udział ponad 25 uczestników z 17 różnych państw.

Dr n. med. lek. dent. Wojciech Wilkoński

Wojciech Wilkoński jest autorem i współautorem ponad 60 publikacji naukowych oraz jest uznanym wykładowcą. Jego głównym zainteresowaniem jest stomatologia zachowawcza i endodoncja. Ukończył studia na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2004 roku. Już w trakcie studiów aktywnie uczestniczył w Studenckim Towarzystwie Naukowym przy Katedrze Propedeutyki Stomatologii Zachowawczej, a wyniki Jego pierwszych badań naukowych zostały opublikowane w 2003 roku w prasie oraz zaprezentowane na międzynarodowej konferencji naukowej IADR. Od tamtej pory stale pogłębia swoją wiedzę i umiejętności na licznych kursach i konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. W 2010 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy badawczej z endodoncji. W 2011 z Jego inicjatywy oficjalnie powołano do życia Dział Badawczy Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, w obrębie którego przez 10 lat zajmował się prowadzeniem badań naukowych z zakresu endodoncji. Wojciech Wilkoński praktykuje w prywatnym gabinecie stomatologicznym w Wadowicach oraz od 2022 jest pracownikiem naukowym w Katedrze Stomatologii Zintegrowanej Collegium Medicum UJ. Poza pracą kliniczną oraz badawczą, zajmuje się prowadzeniem kursów oraz wykładów w Polsce i za granicą. Jest zwolennikiem i krzewicielem EBD, czyli stomatologii opartej na dowodach i faktach naukowych.

Anastazja Juchymenko

Dyplomowany technik organizacji reklamy i technik sprzedaży produktów i usług reklamowych oraz absolwentka Warszawskiej Szkoły Medycznej na kierunku asystentki oraz higienistki stomatologicznej. Autorka zdjęć i filmów klinicznych do wykładów i prezentacji z zakresu chirurgii, implantologii i implantoprotetyki. Współautorka i pomysłodawczyni dziesiątek sesji fotograficznych z zakresu zdjęć kreatywnych, w tym prezentacji produktów dla firmy Kuraray. Wykładowca w Warszawskiej Szkole Medycznej oraz trenerka fotografii na kursach DentalClass.

W wolnych chwilach zajmuje się realizacją swoich największych pasji – fotografii, produkcji materiałów wideo i ich montażowi oraz rysunkowi i malarstwu.

Prowadzi konto na Instagramie @aj_photozone oraz na Facebook @Anastazja Juchymenko Photo_Video – oba poświęcone fotografii stomatologicznej i kreatywnej

lek. dent. Maciej Lepszy

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2011-2014 pracował na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Instytucie Stomatologii CMUJ (Zakład Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji). Od 2010 roku pracuje w prywatnej praktyce stomatologicznej w Krakowie. Od zawsze jego pasją była endodoncja mikroskopowa , stopniowo stając się  głównym nurtem  pracy. Uczestniczył w licznych kongresach, kursach i szkoleniach z zakresu chirurgii , protetyki i endodoncji.

Pacjenci i Koledzy cenią Doktora Lepszego za cierpliwość, zrozumienie oraz chęć pomocy w leczeniu trudnych przypadków .

lek. dent. Mieczysław Silkiewicz

Lekarz stomatolog Mieczysław Silkiewicz specjalizuje się w endodoncji ( leczenie kanałowe ) z użyciem mikroskopu stomatologicznego , protetyce i implantologii. Przekazuje swoją wiedzę  prowadząc szkolenia między innymi z całego zakresu wiedzy endodontycznej , protetyki i implantologii.
Będąc uczestnikiem renomowanego Curriculum Implantologii uzyskał Certyfikat Implantologa Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego ( PSI ), Deutsche Gesellschaft für Oral Implantologie ( DGOI ) oraz New York Univesity College of Dentisty ( ICOI ), będący potwierdzeniem umiejętności implantologicznych na poziomie europejskim.  Poszerzając swoją wiedzę uczestniczy  w wielu  praktycznych i teoretycznych szkoleniach w Polsce i za granicą.  Zdając egzamin przed komisją PSI,  ICOI EUROPE – Polskie Towarzystwo Implantologiczne , International Congress of Oral Implantologists Europe uzyskał tytuł lekarz implantolog PSI, Fellowship ICOI.  Jest też aktywnym członkiem PSI ( Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne ) oraz PTE (Polskie Towarzystwo Endodontyczne).
Jako jeden z 15 lekarzy w Polsce otrzymał prestiżową rekomendację PTE , będącą pierwszą  taką,  rekomendacją w Polsce północno-wschodniej . Przynależność do towarzystwa i przyznanie rekomendacji świadczą nie tylko o profesjonalizmie, ale także o ciągłym dążeniu do osiągania jak najwyższego poziomu oferowanych usług stomatologicznych.

lek. dent. Natalia Stachera

Absolwentka Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Posiada spory dorobek
naukowy i doświadczenie dydaktyczne. Pierwsze sukcesy odnosiła już jako studentka zdobywając wyróżnienia na
ogólnopolskich konferencjach Studenckiego Towarzystwa Naukowego, będąc jednocześnie jego przewodniczącą na swoim
Wydziale. Jest zwyciężczynią w Ogólnopolskim konkursie „Złoty Reamer” w kategorii: najlepsza praca oryginalna napisana przez
studenta stomatologii (praca pt. „Warstwa mazista a szczelność wypełnień kanałowych wykonanych z materiału Gutta-Flow –
badania in vitro”; praca opublikowana w czasopiśmie „Magazyn Stomatologiczny” 9/2011) oraz finalistką w kategorii: opis
przypadku również opublikowanego przez czasopismo „Magazyn Stomatologiczny”.
Prowadziła działalność dydaktyczną na Pomorskim Uniwersytecie medycznym w Szczecinie w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, a także była członkiem Pomorskiego Towarzystwa Anatomicznego. Obecnie jako asystent w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie spełnia się w roli koordynatora Koła Stomatologii Estetycznej i opiekuna z ramienia fundacji JAT,
przygotowując studentów do konkursu na najlepszą rekonstrukcję kompozytową.
Zawodowo od zawsze jej pasją jest małoinwazyjna stomatologia estetyczna oraz medycyna estetyczna. Poszerza swoją wiedzę i umiejętności zawodowe na licznych kursach i szkoleniach, a także sama prowadziła szkolenia z zakresu anatomii, anestezjologii stomatologicznej, medycyny estetycznej.
Jako absolwentka studiów podyplomowych „Medycyna estetyczna dla lekarzy” GWSH, które ukończyła w 2014r. oraz certyfikowany lekarz Invisalign z zamiłowaniem łączy pracę
stomatologa z medycyną estetyczną. Jest członkiem wspierającym Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej oraz International College of Dentists.  Prywatnie spełnia się jako mama, a jej pozazawodową pasją jest rysunek, jazda konna oraz narciarstwo.