Zagadnienia Webinaru:

  • Plan leczenia
  • Dokumentacja fotograficzna
  • Izolacja pola pracy
  • Anatomia i morfologia zębów odcinka przedniego
  • Magia światła w strukturze twardych tkanek zębów
  • Przygotowanie do pracy – powiększenie, izolacja, instrumentarium, wybór materiału, dobór koloru,
    indeks sylikonowy
  • Założenia współczesnej adhezji w kontekście odbudowy biomimetycznej