Maxim Belograd

Dr Maxim Belograd to specjalista z zakresu endodoncji i pracy z mikroskopem. Ukończył Ukraińską Akademię Medyczną na wydziale Stomatologii, Poltava. Od 2006 prowadzi prywatna praktykę stomatologiczną w Krzemieńczuku na Ukrainie. Zwyciężył w konkursie bezpośrednich technik odtwórczych, który odbył się w roku 2009 na Ukrainie, Prisma Championship. Od 2010r. jest właścicielem prywatnego ośrodka szkoleniowego „Belograd Clinik Study Club” oraz autorem szkoleń „Endodoncja zgodna z zasadami”.
Ambasador Europejskiego Towarzystwa Stomatologii Mikroskopowej na Ukrainie, tam też prowadzi wykłady od 2012 roku. Wykładowca Carl Zeiss Academy, wykładowca AMED (Academy of Microscope Enhanced Dentistry). W 2013 współorganizator International MicroVision Group 2013. Założyciel MixFight Dentistry concept 2014 oraz członek StyleItaliano Group.

Antonis Chaniotis

Dr Antonis Chaniotis jest absolwentem University of Athens School of Dentistry, gdzie ukończył również trzyletnią specjalizację w dziedzinie endodoncji. Jest asystentem klinicznym na University of Warwick w Wielkiej Brytanii, od dziesięciu lat jest nauczycielem – w kształceniu dyplomowym i podyplomowym lekarzy dentystów. 

Od 2003 r. prowadzi prywatną praktykę endodontyczną w Atenach. Jest autorem licznych, fachowych publikacji – zarówno w lokalnych jak i międzynarodowych czasopismach. 

Jako członek Academy of Microscope Enhanced Dentistry (AMED) zajmuje się dokumentacją video zabiegów wspomaganych mikroskopem endodontycznym.

Elisabetta Cotti

Dr Elisabetta Cotti ukończyła studia stomatologiczne na University of Cagliari we Włoszech (‘85)  oraz specjalizację z endodoncji na Loma Linda University (‘91). 

Jest kierownikiem zakładu Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji oraz dyrektorem kształcenia podyplomowego w School of Dentistry, University of Cagliari. Profesor na University of Bologna, aktywny członek American Association of Endodontics (AAE), Italian Society of Endodontics (SIE) (od 10 lat) oraz European Society of Endodontics (ESE). 

Była Prezesem Italian Society of Dental Traumatology (SIDT). Prowadzi prywatną praktykę endodontyczną w Cagliari. Jest autorem licznych publikacji, a przedmiotem Jej szczególnych zainteresowań są patologie tkanek okołowierzchołkowych, zęby stałe niedojrzałe oraz techniki obrazowania.

Gustavo De-Deus

Dr Gustavo De-Deus ukończył studia w roku 1996 uzyskując tytuł DDS na Rio de Janeiro State University. Dwa lata później uzyskał tytuł certyfikowanego lekarza endodonty również na tym samym uniwersytecie. W roku 2004 Dr De-Deus został specjalistą w dziedzinie Materiałoznawstwa i Inżynierii na Catholic University of Rio de Janeiro, a studia doktoranckie ukończył w roku 2009 na Rio de State University in Endodontics. Jest autorem ponad stu publikacji naukowych na temat zakażeń endodontycznych, jednowizytowego leczenia endodontycznego, MTA, metody opracowywania kanałów oraz płukania, a także materiałów używanych do wypełniania kanałów i współczesnych metod leczenia zarówno w kraju, jak i na świecie. Jego rozprawy uzyskują wysoki wskaźnik cytowani, sięgając do stycznia 2014 roku 800 cytowań w The Scopus. Jest recenzentem prac dotyczących wypełnień kanałów korzeniowych w cenionym czasopiśmie naukowym Th International Endodontic Journal. Prowadzi również działalność dydaktyczną – jest adiunktem dydaktycznym i profesorem na University Grande Rio oraz na Federal Fluminense University. Swoją prywatną klinikę, której działalność ogranicza się do endodoncji prowadzi w Ipanema, Rio de Janeiro, w Brazylii.

Gianfranco Politano

Gianfranco Politano ukończył stomatologię na Uniwersytecie w Modenie we Włoszech. Współzałożyciel Bio emulacji goup. Jest aktywnym członkiem IAED (włoskiej Akademii Stomatologii Estetycznej), SIDOC (Włoskiego Towarzystwa Stomatologii), WGPSC (ciepła gutaperka Study Club).

Dr Politano prowadzi prywatną praktykę w Rzymie (Włochy), w jednej z największych klinik stomatologicznych w świecie – Studio Calessini.
Jest specjalistą w dziedzinie stomatologii adhezyjnej i endodoncji klinicznej. Były profesor Uniwersytetu w Modenie i Siena we Włoszech.

Luciano Giardino

W 1984 r. ukończył studia z zakresu medycyny i chirurgii na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie z tytułem lekarza medycyny (Bachelor of Medicine and Surgery), obecnie współpracuje z uniwersytetami we Włoszech i zagranicą jako naukowiec wizytujący. Autor ponad 90 artykułów w czasopismach krajowych i międzynarodowych. Profesor nadzwyczajny Instytutu Periodontologii na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Brescii. W latach 2002–2008 prowadził zajęcia z histopatologicznych aspektów chorób przyzębia przydatnych w periodontologii, MED/28. Profesor nadzwyczajny od 2000 do 2011 r. Instytutu Endodoncji na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Turynie. Mówca na 90 krajowych i międzynarodowych konferencjach z dziedziny histologii oraz mikrobiologii endodontycznej i periontologicznej. Naukowiec wizytujący, Instytut Endodoncji na UConn University w Farmington, USA, 1988 r. Naukowiec wizytujący, Instytut Mikrobiologii i Wirusologii, szpital Cotungo w Neapolu, 1992 r. Uhonorowany Nagrodą im. dr. Garberoglio Włoskiego Towarzystwa Endodontycznego (SIE) w Weronie w 2002 r. oraz Nagrodą Piemonckiego Towarzystwa Endodontycznego w Turynie w 2002 r. Członek zwykły ESE, aktywny członek AIE (Accademia Italiana di Endodonzia), aktywny członek IADR i Nowojorskiej Akademii Nauk. Członek zespołu redakcyjnego czasopism: „Italian Journal of Endodontics”, „Review Indian Journal of Dental Research”, „European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases”, „Journal of Osseointegration”, „Acta Odontologica Scandinavica”, Brazilian Oral Research”, „Iranian Endodontic Journal”.

Krzysztof Gończowski

Specjalista Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji.Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kliniczny staż podyplomowy odbył w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie. W latach 2001-2008 pracował jako asystent i wykładowca w Instytucie Stomatologii CMUJ (Zakład Propedeutyki Stomatologii Zachowawczej i Stomatologii Zintegrowanej, Pracownia Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji). W latach 2006-2012 był kierownikiem medycznym Indexmedica S.A.. Od 2001 roku prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną w Krakowie. W 2005 roku otrzymał stopień doktora nauk medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a w 2007 tytuł specjalisty Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji. Dwukrotnie przebywał na stypendiach naukowych w Niemczech: Uniwersytet w Kolonii oraz Uniwersytet w Monachium.

Od 2005 roku prowadzi wykłady i szkolenia praktyczne dla lekarzy stomatologów w Polsce i na świecie (wykładał w ponad 30 krajach w Europie, Azji oraz Afryce) z zakresu endodoncji, znieczuleń oraz ratownictwa medycznego. Jest członkiem polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych: PTS (Polskie Towarzystwo Stomatologiczne), PTE (Polskie Towarzystwo Endodontyczne), IADR (International Association for Dental Research), ERC (European Resuscitation Council), SAAD (Society for the Advancement of Anaesthesia in Dentistry). Opublikował ponad 35 prac naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach stomatologicznych. Otrzymał wiele nagród za badania naukowe, między innymi dwukrotnie CED Travel Stipend (IADR) oraz Espertise Talent Award Europe for Young Scientists. W 2010 roku zaprojektował system mikroinstrumentów endodontycznych do usuwania złamanych narzędzi z kanałów korzeniowych FRS – File Removal System® (Chifa). Jest jednym z twórców systemu ENDO-STATION® (Cerkamed) przeznaczonego do płukania kanałów korzeniowych.

Nicola Grande

Nicola M Grande uzyskał tytuł lekarza stomatologa (DDS) na Katolickim Uniwersytecie Najświętszego Serca w Rzymie w 1999 r., a tematem jego pracy dyplomowej były złamania mechanicznych narzędzi NiTi. Po spędzeniu dwóch lat w Zakładzie Endodoncji na tym uniwersytecie pracował jako asystent endodoncji od 2001 r. do 2009 r. Pełnił funkcję profesora endodoncji w Szkole Higieny Dentystycznej (2002-2008). Od 2009 r. do 2012 r. pracował jako badacz w Zakładzie Endodoncji Uniwersytetu Rzymskiego – „La Sapienza”. Od 2013 r. jest asystentem w Zakładzie Endodoncji na Katolickim Uniwersytecie Najświętszego Serca. W 2009 r. ukończył tam studia doktoranckie, a jego praca dotyczyła innowacyjnej techniki odbudowy zębów leczonych endodontycznie, którą sam stworzył. Do jego głównych obszarów zainteresowań należą niklowo-tytanowe narzędzia maszynowe, badanie anatomii i preparacja anatomii endodontycznej przy pomocy technik mikrotomografii oraz odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym przy pomocy nowych metod zachowawczych. Brał udział w pracach rozwojowych nad różnymi systemami narzędzi i nowymi technikami, stając się nawet właścicielem międzynarodowych patentów w zakresie endodoncji i chirurgii stomatologicznej. Jest członkiem dyplomowanym Europejskiego Towarzystwa Endodoncji (ESE), międzynarodowym członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Endodoncji (AAE), czynnym członkiem Włoskiego Towarzystwa Stomatologii Zachowawczej (SIDOC) oraz Włoskiej Akademii Endodoncji (AIE). Dr Grande opublikował wiele prac w międzynarodowych, recenzowanych czasopismach, jest współautorem wielu podręczników z zakresu endodoncji, członkiem rad naukowych międzynarodowych czasopism recenzowanych i prowadzi wykłady na arenie krajowej i światowej w roli głównego prelegenta w zakresie endodoncji, mikrochirugii i stomatologii odtwórczej. Pracuje w prywatnym gabinecie w Rzymie, gdzie wykonuje wyłącznie zabiegi z zakresu endodoncji i mikrochirurgii.

Simone Grandini

Dr Simone Grandini w 1994 r. ukończył studia na  Dental School of Florence University. Uzyskał specjalizację w dziedzinie periodontologii na University of Genoa (Włochy) oraz ze stomatologii zachowawczej na University of Florence (Włochy). W latach 1997-1999 pracował jako asystent w dziedzinie stomatologii zachowawczej na University of Florence (Włochy). W roku 1999 rozpoczął pracę jako profesor na University of Siena (Włochy). W 2002 roku uzyskał tytuł specjalisty naukowego w dziedzinie materiałoznawstwa stomatologicznego klinicznego, a w roku 2004 ukończył studia doktoranckie na Siena University. Jest dziekanem i kierownikiem zakładu stomatologii zachowawczej na Siena University. Uczy również stomatologii zachowawczej oraz higieny dentystycznej w szkole dla higienistek stomatologicznych, a także wykłada profilaktykę stomatologiczną w podyplomowej szkole ortodontycznej. Jest dziekanem w szkole dla higienistek stomatologicznych. Wydał ponad 250 publikacji naukowych w dziedzinie endodoncji i stomatologii zachowawczej w Europie, Ameryce i Azji. Jego prace publikowane były w wielu krajowych i międzynarodowych czasopismach.

Bojidar Kafelov

Dr Bojidar Kafelov ukończył studia w 2009r. na Uniwersytecie Medycznym na wydziale w Sofii w Bułgarii. Od tego czasu zrealizował wiele kursów z dziedziny endodoncji.
W 2011r. opublikował swój pierwszy raport „roots_international” magazynie endodontycznym. W 2012 roku opublikował nagromadzony artykuł na temat pre-endodoncji czasopiśmie Oral Health.
Od 2009r. prowadzi prywatną praktykę z zakresu endodoncji w klinice stomatologicznej. Jest członkiem Bułgarskiego Towarzystwa Stomatologii Estetycznej i opinion leader’em DENTSPLY Maillefer.

Marcin Krupiński

Specjalizuje się w nowoczesnym leczeniu endodontycznym oraz w stomatologii estetycznej. Leczenie endodontyczne pod mikroskopem, stanowiące w wielu przypadkach jedyną szansę na uratowanie zęba, zajmuje większą część jego pracy. Każdy przypadek jest inny i każde leczenie zapewnia mu niezmienną satysfakcję. Jedynie leczenie z wykorzystaniem nowoczesnych technik i materiałów z pomocą powiększenia pozwala osiągnąć sukces w leczeniu. Stomatologia mikroskopowa wykracza poza jedynie leczenie kanałowe, również stomatologia estetyczna czerpie z korzyści jakie płyną z pracy w powiększeniu. Dzięki nowoczesnym materiałom można osiągnąć efekt estetyczny bez drastycznej ingerencji w zdrowe tkanki zęba. Jest Absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Umiejętności i wiedzę zawdzięcza udziałowi w polskich i zagranicznych kursach praktycznych oraz konferencjach naukowych z zakresu endodoncji i stomatologii estetycznej. Interesuje się działalnością naukową – już w czasie studiów był członkiem oraz przewodniczącym dwóch Studenckich Kół Naukowych: Koła Profilaktyki i Higieny Stomatologicznej oraz Koła Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją. W latach 2011-2014 Asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej CM UJ w Krakowie. W 2011 zakwalifikował się do ścisłego finału Ogólnopolskiego Konkursu Endodontycznego ‘Złoty Reamer’ za przeprowadzenie i opis skomplikowanego przypadku leczenia. Także w 2011 został Laureatem ‘Medalu Młodych Pracowników Nauki 2011’ za przeprowadzone autorskie badanie kliniczne. W tajniki nowoczesnej stomatologii wprowadził go prof. dr hab. Jerzy Krupiński (Śląski Uniwersytet Medyczny) – autorytet w dziedzinie współczesnej endodoncji, autor szeregu książek, ponad 150 publikacji, wykładów i kursów praktycznych z zakresu leczenia kanałowego i stomatologii odtwórczej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.

Rafał Kuński

Lek. dent. Rafał Kuński – absolwent Akademii Medycznej w Łodzi (1989). W latach 1989-2000 pracownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej w Łodzi.

Od 1990 prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną w Łodzi. Autor publikacji naukowych. Jest członkiem polskich oraz zagranicznych towarzystw naukowych. W latach 2004-2009 prowadził praktykę stomatologiczną w Londynie. Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się stomatologią estetyczną oraz protetyką stomatologiczną.

Michał Łęski

Dr Michał Łęski ukończył stomatologię na Akademii Medycznej w Łodzi 1999 roku. W 2004 roku z wyróżnieniem
uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie badań z zakresu mikrochirurgii endodontycznej. W 2008
roku zdał egzamin specjalizacyjny ze stomatologii zachowawczej z endodoncją. Od 1999 roku dr Michał Łęski jest
pracownikiem Zakładu Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa
Endodontycznego (PTE) i Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (ESE). Jest autorem i współautorem ponad
40 publikacji w polskich i międzynarodowych czasopismach. Od 2007 prowadzi własną praktykę stomatologiczną nakierowaną
na endodoncję, mikrochirurgię endodontyczną i implantologię. Zajmuje się także szkoleniami i wykładami z zakresu endodoncji
zarówno w Polsce jak i za granicą.

Tomasz Machan

Ukończył studia na wydziale Stomatologii i Protetyki na Uniwersytecie “La Sapienza” w Rzymie. Ukończył: – w 1998 r. “Microscope Training in Endodontics” na l’University of Pennsylvania „PennEndo” prof. S. Kim i prof. G. Pecora, Department of Entodontics, – w 2001 r. “Advanced Techniques and Biological Aspects in Implantology” na UMDNJ-New Jersey Dental School, Dental Implant Center, – w 2009 r. “Implant Therapy In The Periodontally Compromised Patient” na Sahlgrenska Academy at Goteborg University prof J. Lindhe, – oraz wiele innych szkoleń z zakresu endodoncji i chirurgii implantologicznej we Włoszech, Francji, Argentynie, USA. Członek aktywny: GIR (Group For Implant Reserch) gdzie pelnił do 2009 r. rolę sekretarza, AIOM (Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica). Członek SIE (Societa Italiana di Endodonzia). Były vice prezes Komisji Stomatologicznej Izby Lekarskiej w Trento. Były prezes AIO (Asocciazione Italiana Odontoiatri-sekcja Trento). Wykładowca na wielu kongresach, kursach i szkoleniach z dziedziny technik mikroskopowych w stomatologii, endodoncji i implantologii we Włoszech, Polsce, Portugali, Hiszpanii, Peru. Od 2011, Prof. a contr. na Uniwersytecie w Genui na wydziale “Scienze Chirurgiche e Diagnostiche Integrate” prof. S Benedicenti. Koordynator i docent na kursie uniwersyteckim (International Master) “Microscopia Operativa Odontoiatrica” na w/w wydziale. Prowadzi własny gabinet w Trento gdzie zajmuje się głównie endodoncją, chirurgią i implantologią. Pracuje jako specjalista z mikrochirurgii i implantologii w wielu strukturach stomatologicznych we Włoszech i w Polsce.

Rafał Mędzin

Dr Rafał Mędzin jest stomatologiem ogólnie praktykującym. Ukończył studia na Wydziale Stomatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie w roku 1996. W roku 1999 uzyskał specjalizację ze Stomatologii Ogólnej, a w roku 2012 uczestniczył w podyplomowym  Curriculum in Oral Implantology na Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie. Od 1998 współtworzy Prywatną Klinikę DENTURA w Gryfinie, a od roku 2008 także laboratorium protetyczne. Główne zainteresowania to szeroko pojęta Stomatologia Estetyczna. 

Dr Mędzin prowadzi wykłady i kursy dla lekarzy dentystów w kraju i za granicą. Jest także członkiem Towarzystw naukowych skupiających lekarzy zainteresowanych estetyką i autorem prac w dziedzinie stomatologii cyfrowej, estetyki, implantologii i techniki dentystycznej. Dr Rafał Mędzin specjalizuje się w endododoncji, stomatologii minimalnie-inwazyjnej i implantologii, a także w medycznych technologiach CAD/CAM i makrofotografii stomatologicznej. 

W roku 2011 stworzył i przeprowadził wraz z dr S.Lassocińskim, pierwszy w polsce i jeden z pierwszych na świecie, wykład dla lekarzy stomatologów w pełnej technologii 3D na ekranie warszawskiego Multikina.

Prowadzone u nas wykłady:

Enrique Merino

Dr Enrique Merino ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie w Santander w 1980 r., a tytuł doktora stomatologii uzyskał w 1982 r. na Uniwersytecie w Oviedo, w Hiszpanii. W latach 1988–1991 odbył studia uzupełniające (CEC) z endodoncji na Uniwersytecie w Bostonie, w stanie Massachusetts. Po dwóch latach studiów dziennych (1992–1994) uzyskał tytuł magistra periodontologii Uniwersytetu Complutense w Madrycie. Autor książki „Endodontic Microsurgery” (Quintessence Publishing). Autor rozdziału „Relaciones Endodoncia – Periodoncia” w książce Hiszpańskiego Towarzystwa Periodontologów (SEPA). Autor artykułu „Das Management von Knochendefekten in der Endodontischen Mikrochrurgie”, Endodontie 2009;18(4):345–358. Członek zespołu redakcyjnego czasopisma Endo. Mówca na sympozjach naukowych na całym świecie: w Hiszpanii, Chorwacji, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Irlandii, Włoszech, Polsce, Portugalii, Rosji, USA, Kanadzie, Kolumbii, Wenezueli, Brazylii, Boliwii, Peru, Meksyku, Indiach i Australii. Członek Hiszpańskiego i Amerykańskiego Towarzystwa Endodontycznego, Hiszpańskiego Towarzystwa Periodontologii, Hiszpańskiego Towarzystwa Implantologii oraz Akademii Osseointegracji. Profesor nadzwyczajny w dziedzinie endodoncji na Uniwersytecie Europejskim w Madrycie i Międzynarodowym Uniwersytecie w Barcelonie, profesor nadzwyczajny w dziedzinie periodontologii i implantologii na Uniwersytecie Complutense w Madrycie, profesor wizytujący w dziedzinie endodoncji na Institución Universitaria Colegios de Colombia w Bogocie. Prezes XXXII Narodowego Kongresu Hiszpańskiego Towarzystwa Endodontycznego (AEDE), León, 2011. Założyciel i dyrektor Europejskiego Instytutu Odontologii Mikroskopowej (INEOM). Praktyka w zakresie endodoncji i periodontologii w León w Hiszpanii.

C. John Munce

Dr C.John Munce jest Dyplomowanym Członkiem Amerykańskiego Komitetu Endodontycznego oraz Wykładowcą akademickim na Loma Linda University oraz University of Southern California. Jest także członkiem International College of Dentists oraz byłym Prezesem California State Association of  Endodontists. Dr Munce swoją specjalizację w endodoncji oraz tytuł lekarza dentysty uzyskał na Loma Linda University. 

Jego rozwiązania kliniczne oraz techniki zabiegowe zostały opublikowane w licznych podręcznikach endontycznych. Wśród ostatnich publikacji znajdziemy “VI wydanie Endodoncji Ingle’a” oraz “IX wydanie Patologii Miazgi Zęba”. Jest również Współautorem rozdziału poświęconego leczeniu perforacji z użyciem preparatu MTA w niedawno wydanym podręczniku protetycznym „Nowoczesne sposoby odbudowy zębów leczonych endodontycznie”, którego autorem jest Nadim Baba’y. 

Dr Munce jest częstym gościem honorowym licznych międzynarodowych konferencji i wykładów. Od roku 1988 prowadzi dwie własne, prywatne kliniki endodontyczne – w Santa Barbara oraz Solvang w Californii.

Tomasz Pęcherz

Mec. Tomasz Pęcherz magister prawa, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UJ w Krakowie (1996 r.). Aplikację radcowską i wpis na listę radców prawnych uzyskał w latach 2004 – 2005 (OIRP w Krakowie). Ukończył szkolenie z zakresu zarządzania opieka zdrowotną – Project HOPE Polska przy IZP WOZ CM UJ (2001 r.); oraz w zakresie systemów ubezpieczeń zdrowotnych – Niemcy, Holandia, Estonia (2001 r.) W latach 1995-1999 specjalista prawny w Dziale Prawnym Wydawnictw Prawniczych PWN Sp. z o.o.. W latach 1999 – 2003 zatrudniony w Małopolskiej Regionalnej Kasie Chorych. Wykładowca prawa na studiach podyplomowych w zakresie zarządzania w służbie zdrowia w WSEiI w Krakowie; prawa ubezpieczeń zdrowotnych na studiach podyplomowych na UJ (w tym na studiach podyplomowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury), prawa ubezpieczeń zdrowotnych w WSZiB w Krakowie. Radca prawny w OIL w Krakowie. Współautor i wydawca książki „Komentarz do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz przepisy wykonawcze”; autor artykułów m.in. w „Biuletynie Kas Chorych”, „Zdrowie i Ubezpieczenia”, „Gazecie Lekarskiej”. Prowadzi szkolenia dla OIL w Krakowie, Centrum Prawa Miejscowego, Instytutu Szkoleń z Krakowa, MIST w Krakowie, PTPM w zakresie reformy ochrony zdrowia, danych osobowych oraz zamówień publicznych. Bierze udział w pracach Zespołu Prezydenta Miasta Krakowa ds. przekształcenia miejskich publicznych zakładów lecznictwa otwartego.

Gianluca Plotino

Dr Gianluca Plotino ukończył studia stomatologiczne w roku 2002 na Catholic University of Rome. W latach 2005-2008 był profesorem endodoncji School of Dental Hygiene. Dr Plotino ukończył studia doktoranckie w 2009 roku i od tego samego roku pracuje jako starszy wykładowca na Wydziale Endodoncji “Sapienza” – University of Rome oraz jako wykładowca naukowego języka angielskiego School of Dental Hygiene. Jest certyfikowanym członkiem European Society of Endodontology (ESE), międzynarodowym członkiem American Association of Endodontists (AAE) oraz aktywnym członkiem Italian Society of Conservative Dentistry (SIDOC). Autor licznych artykułów naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych. Dr Plotino poprowadził liczne wykłady i kursy na arenie światowej. Pracuje w prywatnej klinice we Włoszech w Rzymie, której specjalizacja zawężona jest do endodoncji i stomatologii zachowawczej.

Michał Popiński

Dr n. med. Michał Popiński – absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1996). Specjalista I stopnia stomatologii ogólnej, specjalista II stopnia chirurgii szczękowo-twarzowej. Po ukończeniu studiów w 1996 roku, odbył roczny staż w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie. Otrzymał stopień doktora nauk medycznych.

Praktykę prywatną prowadzi od 1997r. W latach 1997-2005 pracował w Przychodni Lekarskiej 32 Bazy Lotnictwa Myśliwskiego w Łasku. W latach 2005-2013 pracował w Klinice Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i onkologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi. Członek polskich towarzystw naukowych. W latach 2005-2006 odbył kilkakrotne szkolenia i staże w wiodących ośrodkach implantologicznych we Włoszech. Prowadzi firmę Implamed w Łodzi.

Artur Sienkiewicz

Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. Członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.
Leczenie stomatologiczne pod mikroskopem wykonuje od 2004 roku. Endodoncja, stomatologia estetyczna, protetyka, implantoprotetyka a w szczególności mikrofotografia stomatologiczna to dziedziny, które go pasjonują. Od 2010 prowadzi autorskie szkolenia z zakresu endodoncji, stomatologii adhezyjnej oraz fotografii pod mikroskopem dla innych lekarzy stomatologów.
W 2013 roku uzyskał elitarną rekomendację Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.
Współzałożyciel i administrator prestiżowego forum dla aktywnych stomatologów Dentopraktyk.pl. Swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe stale pogłębia biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach. Interesuje się kuchniami świata – jego popisową potrawą jest sushi, które często przyrządza dla znajomych.

J. Sikorska–Bochińska

Dr n. med. Jolanta Sikorska – Bochińska – specjalista Io stomatologii ogólnej i IIo stomatologii zachowawczej. Studia w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie ukończyła w 1991 roku i po wygraniu konkursu objęła stanowisko asystenta, a następnie adiunkta w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej PAM pod kierownictwem prof. dr hab. Zbigniewa Jańczuka. W 1994 roku uzyskała tytuł specjalisty Io stomatologii ogólnej, a w 2002 roku po zdanym z wyróżnieniem egzaminie uzyskała tytuł specjalisty IIo stomatologii zachowawczej.

W roku 2001 obroniła pracę doktorską pod tytułem: „Długoterminowa ocena wypełnień z wybranych materiałów kompozytowych oraz ich wpływ na miazgę zęba”. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych (bibliografia PUM). Wielokrotnie nagradzana przez Rektorów PAM i PUM za pracę naukową i dydaktyczną. Uczestniczyła i współorganizowała konferencje naukowe o randze krajowej i międzynarodowej. W roku 2009 na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończyła studia podyplomowe w zakresie Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny w ramach Studium Prawa Europejskiego w Warszawie ukończyła specjalistyczny kurs „Ekonomika i Zarządzanie Samodzielnymi Zakładami Opieki Zdrowotnej”.

Od lat pełni funkcję biegłego przy biurze Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej w szczecinie z zakresu stomatologii zachowawczej i endodoncji. Od 1993 roku prowadzi prywatną, specjalistyczną działalność leczniczą w formie niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie oraz Kliniki Stomatologii Estetyki w Kamieniu Pomorskim. Cały czas współpracuje z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie jako dydaktyk. Obszar zainteresowań zawodowych: zagadnienia prawno-medyczne odpowiedzialności zawodowej, problematyka ergonomii pracy oraz diagnostyka bólu w obrębie twarzoczaszki.

David Sonntag

Dr David Sonntag uzyskał tytuł lekarza dentysty w 1998 roku na Uniwersytecie Magdeburskim (Niemcy).  Od roku 2005 jest specjalistą endodoncji, certyfikowanym członkiem the European Society of Endodontolgy (ESE), a także wielu innych krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń. Po ukończeniu habilitacji został docentem na Uniwersytecie Magdeburskim. Obecnie Dr Sonntag jest kierownikiem specjalizacji z endodoncji na Uniwersytecie w Düsseldorfie. Prowadzi także swoją prywatną praktykę w Magdeburgu, ograniczoną jedynie do endodoncji. Dr Sonntag posiada w swoim dorobku naukowym zarówno publikacje krajowe jak i międzynarodowe. Do głównych zainteresowań zalicza preparację kanału korzeniowego, dekontaminację narzędzi endodontycznych a także nauczanie studentów.

Natalia Stachera

Lek. dent. Natalia Stachera – jest absolwentką Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Posiada już spory dorobek naukowy i doświadczenie dydaktyczne. Pierwsze sukcesy odnosiła już jako studentka zdobywając wyróżnienia na ogólnopolskich konferencjach Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Jest zwyciężczynią w Ogólnopolskim Konkursie „Złoty Reamer” w kategorii: najlepsza praca oryginalna napisana przez studenta stomatologii (praca pt. „Warstwa mazista a szczelność wypełnień kanałowych wykonanych z materiału Gutta-Flow – badania in vitro”; praca opublikowana w czasopiśmie „Magazyn Stomatologiczny” 9/2011) oraz finalistką w kategorii: opis przypadku „Happy end” również opublikowanego przez czasopismo „Magazyn Stomatologiczny”.

Prowadzi działalność dydaktyczną na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Jest doktorantką w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, a także jest członkiem Pomorskiego Towarzystwa Anatomicznego. Poszerza swoją wiedzę i umiejętności zawodowe na licznych kursach i szkoleniach. Jest w trakcie kształcenia podyplomowego z zakresu medycyny estetycznej.

Oscar Von Stetten

Dr Oscar von Stetten studiowała stomatologię w latach 1996-2001 na Freie Universität w Berlinie w Niemczech. Od 1998 roku pracuje w „powiększeniu”. Od 2002 roku koncentruje się na endodoncji w swojej prywatnej praktyce. Członek Niemieckiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej (DGZI), Niemieckiego Towarzystwa Periodontologii (DGP) oraz Niemieckiego Towarzystwa Endodoncji (DGEndo).
Oscar Von Stetten jest kluczowym opinion leader’em z zakresu ergonomii i dokumentacji z wykorzystaniem mikroskopu, CBCT oraz endodoncji, różnych firm stomatologicznych na całym świecie. Ponadto, jest członkiem kilku stowarzyszeń stomatologicznych. Opublikował szereg artykułów na temat endodoncji i dokumentacji z mikroskopowej.

Maxim Stošek

Dr Maxim Stošek jest absolwentem Wydziału Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu w Koszycach (Słowacja).  W latach 2001 – 2006 był wykładowcą licznych kongresów z zakresu stomatologii estetycznej i endodoncji. W 2002 r. był uczestnikiem szkolenia we Włoszech w praktyce Dr Lorenzo Vaninego. Jest licencjonowanym wykładowcą z zakresu Anatomicznej Techniki Warstwowej wydanym przez Centrum Edukacyjne dr Lorenzo Vaniniego – Włochy.

W 2002 r. był wykładowca Kongresu Stomatologii Estetycznej – Słowacja – anatomiczna technika warstwowa i endodoncja w stomatologii estetycznej. W 2003 r. odbył dwutygodniowy staż we Włoszech w praktyce Dr Waltera Devoto i laboratorium technicznym Daniele Rondoniego. Był prowadzącym wykłady i kursy praktyczne w Polsce, Czechach, Słowacji i Niemczech.

Jest autorem artykułów i publikacji oraz opiekunem naukowym międzynarodowego konkursu dla studentów stomatologii  „Jules Allemand Trophy”. Prowadzi prywatną klinikę stomatologiczną w miejscowości Presov (Słowacja)

Beatriz Del Valle

Dr Beatriz del Valle studiowała stomatologię na Universytecie Complutense de Madrid w Hiszpanii od 1995 do 1999. W 2006 roku ukończyła specjalizację z endodoncji w Alfonso X Uniwersytecie w Madrycie. Od 2008 roku jest wykładowcą studiów licencjackich na Alfonso X University. W 2014 roku rozpoczęła specjalizację z endodoncji na Uniwersytecie San Pablo CEU w Madrycie.
Obecnie prowadzi prywatną praktykę w Madrycie. W codziennej pracy wykorzystuje mikroskop oraz technologię 3D (CBCT). Jest autorem licznych, fachowych publikacji – zarówno w hiszpańskich jak i międzynarodowych czasopismach.
Dr del Valle prowadzi wykłady i kursy dla lekarzy dentystów w kraju i za granicą. Jest także członkiem wielu międzynarodowych stowarzyszeń stomatologicznych.

dypl. hig. stom. mgr. Jagoda Weihőnig

Od 2009 Dyplomowana Higienistka Stomatologiczna. Absolwentka kierunku Biologia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w 2011r. Absolwentka cyklu szkoleń z zakresu zabiegów profilaktyki stomatologicznej dr n. med Witolda Jurczyńskiego w Krakowie.
Od 2016 Posiada międzynarodowy certyfikat trenera higieny jamy ustnej iTop (Individually Trained Oral Prophylxis – Praga, Czechy), w zakresie indywidualnego doboru techniki i przyborów higienicznych podtrzymujących efekty zabiegów higienizacyjnych i profilaktycznych.
Na codzień zajmuje się profesjonalną higienizacją, wybielaniem zębów a w szczególności opieką profilaktyczną nad pacjentami periodontologicznymi i po leczeniu estetyczno-protetycznym. Od początku swojej kariery zawodowej pracuje w powiększeniu.
Prowadzi szkolenia z zakresu profilaktyki prozdrowotnej oraz kształcenia nawyków higienicznych dla kobiet w ciąży, młodych rodziców i dzieci. Od 2016 r współpraca podczas szkoleń dla lekarzy z dr Marcinem Krupińskim w zakresie współpracy zespołu stomatologicznego w trakcie pracy z wykorzystaniem mikroskopu zabiegowego. Szkolenia dla lekarzy z zakresu zabiegów profilaktycznych dla Pacjentów po zabiegach protetyczno-estetycznych oraz Pacjentów periodontologicznych – poprzez odpowiedni instruktaż, uświadomienie, motywację oraz dobór indywidualnej techniki dbania o stan dziąseł oraz wykonanej pracy.

Prowadzone u nas warsztaty:

  • Ergonomia pracy z mikroskopem podczas zabiegów protetycznych i z zakresu stomatologii zachowawczej. Cementowanie wkładów z włókien szklanych i odbudowa zęba materiałem  kompozytowym.

Piotr Wujec

Piotr Wujec – lekarz dentysta, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Studia dzienne ukończył w 2006 roku. Następnie w 2007 – 2011 uczestnik dziennych studiów doktoranckich w Zakładzie Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 23.10.2013 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską z zakresu endodoncji. W latach 2008-2012 specjalizował się ze stomatologii zachowawczej i endodoncji. Tytuł specjalisty uzyskał po zdaniu egzaminów końcowych 23.03.2012. Od 2010 prowadzi wykłady i kursy praktyczne dla lekarzy dentystów z zakresu endodoncji. Wykładał i szkolił min. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku, Elblągu, Koszalinie, Szczecinie, Gorzówie Wielkopolskim, Mielcu, Lublinie a także Federacji Rosyjskiej w Kaliningradzie, Kursku i St. Petersburg, w Estonii w Tartu, w Edipcie w Ismailii, Kairze, w Rumunii w Cluj-Napoca.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego i European Society of Endodontology a także Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej. Prowadzi specjalistycznego bloga dotyczącego endodoncji perfendo.blogspot.com

Maciej Żarow

Dr Maciej Żarow ukończył studia na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu Semmelweisa w Budapeszcie w 1995 roku. W latach 1998-2005 pracował w Zakładzie Propedeutyki Stomatologii Zachowawczej CMUJ w Krakowie. W 2003 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską na temat badań technik inlay/onlay, a w 2005 ukończył specjalizację ze stomatologii zachowawczej z endodoncją. Odbywał staż m. in. na Uniwersytecie w Goteborgu, prowadził badania naukowe w klinikach dentystycznych w Leedes i Manchesterze w zakresie mostów adhezyjnych oraz odbudowy zębów po leczeniu endodontycznym. Laureat nagrody International Association for Dental Research dla młodych naukowców (IADR 2003 Goteborg). Autor ponad 50 publikacji ogłoszonych drukiem w j. polskim oraz w j. angielskim. Ponad 100 odczytów na kongresach naukowych w Polsce oraz kilkunastu odczytów za granicą. Od 15 lat prowadzi praktykę prywatną w Krakowie, a od 10 lat Centrum Kształcenia Podyplomowego Dentist, w którym prowadzi kursy z zakresu endodoncji i stomatologii estetycznej. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Medycyna Praktyczna. Stomatologia”. Autor książki „EndoProtetyka” (Wyd. Kwintesencja 2013)

Christoph Zirkel

Dr Christoph Zirkel studiował stomatologię w latach 1991–1996 na niemieckim Uniwersytecie Alberta Ludwika we Fryburgu. Doktorat ze stomatologii uzyskał w 1998 r. Od 1996 do 2000 r. pracował jako adiunkt w Instytucie Stomatologii Odtwórczej i Periodontologii na Uniwersytecie Alberta Ludwika. Później objął stanowisko kierownika Katedry Endodoncji w Instytucie Stomatologii Odtwórczej i Periodontologii. Od kwietnia 2000 r. prowadzi prywatną praktykę w Kolonii i jest wykładowcą z zakresu endodoncji na Uniwersytecie Alberta Ludwika. Od 2002 r. specjalizuje się endodoncji. Dr Zirkel jest autorem artykułów z zakresu endodoncji i wybielania. Jest także współautorem książki „Praxisleitfaden Endodontie” (Praktyczny przewodnik po endodoncji) wydanej przez Urban&Fischer. Jest aktywnym wykładowcą w dziedzinie endodoncji, wykłada w kraju i zagranicą. Pełni funkcję Sekretarza Generalnego Niemieckiego Towarzystwa Endodoncji (DGET), a od 2006 r. wpisany jest na listę specjalistów endodontów Niemieckiego Towarzystwa Endodoncji DG Endo i Europejskiego Towarzystwa Stomatologiczego (EDA).

Mario Zuolo

Dr Mario Zuolo ukończył studia na Uniwersytecie São Paolo, Wydział Medycyny Ribeirão Preto (USP/RP ) w 1981 roku. Jest wybitnym specjalistą w zakresie endodoncji. Rezydentura z endodoncji — Centrum Medyczne Uniwersytetu Tennessee (UTHSC/USA). Posiada także tytuł magistra biologii molekularnej, Uniwersytet Federalny São Paolo/Uniwersytet Medyczny São Paolo (UNIFESP/EPM). Doktorat z endodoncji, Uniwersytet Stanowy w Campinas, Wydział Odontologii Piracicaba (UNICAMP/FOP). Jest również wykładowcą w Szkole Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenia Chirurgów Szczękowych Stanu São Paolo (EAP/ APCD). Autor wielu publikacji naukowych Reintervention in Endodonticas (Reinterwencje w endodoncji), wydawnictwo Quintessence, 2014. Prowadzi własna praktykę w zakresie endodoncji w São Paolo w Brazylii.